Det store spillet   -1-

Hvorfor liker folk å spille? Hvorfor er folk fascinert av spill, spesielt hvis det er en utfordrende motspiller? Hvorfor streber folk etter mål? Hvorfor klatrer de fjell, til og med risikererende livet sitt? Hvorfor presser de seg selv til det mest ekstreme bare for å sette nye rekorder i forskjellige aspekter av livet? Hvorfor liker folk å kjempe? Svaret er: Fordi de vil vinne. De gjør alt som er mulig for å være smartere og sterkere enn sin neste. Det gir tilfredsstillelse, og får folk til å føle seg bra. Det gjør at folk føler seg selv, det gjør at de føler seg i live.

Hvorfor er det så viktig for oss å ha ‘suksess’? Dette basale behovet kommer fra de tidlige primitive livsformene, der det viktigste var å overleve. Den sterkeste har den største muligheten til å overleve ved å reprodusere seg selv. På denne måten går utviklingen av arten sin gang. Det er en del av spillet det at i denne utfordrende kampen blir det svakere individet slått av det sterkere, til slutt drept og spist, og på denne måten blir vinneren styrket. Denne naturlige oppførselen – selv ubevisst – er en basis holdning og er fortsatt til stede i vår moderne måte å strebe etter suksess og tilfredstillelse på.

Denne underliggende holdningen er den samme i ethvert individ, behovet varierer bare etter hvordan det realiseres i dagliglivet. Måten det er brukt på vil være fastsatt av ens personlige utvikling, karakter og også ens materielle base. En vil bruke alle ens tilgjengelige muligheter for å overleve, benytte alle triks en vet om for å kjempe mot motstanderen, inkludert å ‘spise’ dem ved å trekke dem til ens egen side. Det er uviktig om en bor under en bro eller er leder for et multinasjonalt imperie, holdningen er den samme, bare at den ene har færre metoder og ikke kan operere på et like vidt plan. 

Det finnes folk som liker å spille sjakk, og ja, det er et fascinerende spill. En må bruke alle ens triks, med det endelige mål å sette motstanderen sjakk matt. Å drepe er en stor del av spillet: En vil drepe så mange av motstanderen som mulig, nø som gjør ens egen posisjon sterkere ved å gjøre den andre svakere. En bruker også alle slags skitne knep for å lure den andre, lokker dem inn i en felle, og også ofrer ens eget folk. Selv dronningen vil ofres hvis det hjelper saken! Kongen som en representant for “Jeg”-et må overleve, dette er det eneste som betyr nø til slutt! Så vil spilleren føle seg vel og søke etter den neste mer utfordrende motspilleren..

De fleste i samfunnet vårt lever livet sitt som om de spilte sjakk. 
Nøn gjør det simpelthen ved å forsvare sin posisjon som best de kan, mens de føler seg som ofre for uheldige sammentreff, andre føler seg sterkere og ser etter utfordringer ved å angripe andres rom og eiendeler… Det finnes folk i mektige posisjoner som spiller på en ekstremt sofistikert måte, som flytter ‘sjakkbrikkene’ sine fra bakgrunnen, brukende de samme basale triks men på en meget sofistikert måte for å manipulere godtrønde folk. Disse folkene tar så beslutninger gitt av manipulatorene, trønde at de disse tas utfra egen vilje. Disse kan bli så ekstreme at de til og med vil ofre seg selv for den høyere sak.

Faktisk er det nøn folk på denne planeten som spiller på en så avansert måte, at de ikke bare flytter astronomiske summer penger, men også ledere for hele land som en del av spillet sitt. De bruker makten sin på en så manipulerende måte at de tar over alt de prøver på og hvis det er motstand eller blokkering, så vet de hvordan de skal flytte sjakkbrikkene sine for å eliminire alt og alle… Disse folkene spiller ikke bare sitt Toppenes Spill, de spiller også en rolle som normale mennesker. Som familiefedre, respekterte medlemmer av deres samfunn, gir store donasjoner til humanitære organisasjoner, etc. De ser ut som normale medborgere og det er ikke en bevisst dobbelt rolle de spiller. De ser på seg selv som idealistiske og er overbevist om at de gjør sitt beste og at for et høyere mål så er det nødvendig å ofre nø. De er overbevist om at målet helliger midlet og at så lenge de rir på tigeren av suksess så eksisterer det ingen konflikt. Som oftest ender de så i desperasjon når de blir eldre, men dette er en annen sak…

I det Store Spillet er det ingen ‘Kjærlighet’ involvert! Ethvert trossystem eller konsept vil bli brukt til å manipulere andre på den mest subtile måte, så religiøse og filosofiske konsepter er en del av strategien til verdens topp spillere. De flytter billioner av dollar og menneske-, dyre- og planteliv er uviktige objekter som de kan bruke til deres egen fordel i spillet sitt. Å drepe er en del av spillet og hvis det passer dem, er de ikke redde for å ofre sitt eget folk og absolutt ikke livet til andre som måtte være en blokkering, uansett om det er en viktig personlighet eller nøn hundre tusen ubetydelige brikker. 

Disse topp spillerne arbeider i bakgrunnen og de opptrer aldri offentlig, ingen vet hvem de er. De gjør aldri åpenlyse bevegelser, de flytter bare brikkene sine ved å la sin innflytelse manipulere andre. De gjør det så sinnrikt, at ikke en gang de som blir manipulert vet om det, de tror at de gjør valg utifra sin egen frie vilje, men i realiteten er de bare marionetter. De er akkurat som de andre millionene av brikker som er manipulert og programmert gjennom tradisjonell utdannelse og daglige suggererende reklamer, kjøper ting de tror de trenger for å bli tilfredsstilt – uvitende om at de bare er marionetter som tjener i et stort spill. 

Den nåværende situasjonen i den pågående sjakk turneringen er at hundre tusener av motstanderens brikker blir drept og ti tusener av deres egne vil bli ofret. Situasjonen er så farlig at den kan komme til å involvere hele planeten og true alle våre liv. Selvfølgelig går disse spillerene for langt siden de også risikerer sine egne liv, men dette er en del av spenningen, som en som risikerer livet sitt ved å klatre et fjell. Eller så har de kanskje en back-up plan for å emigrere til det ytre rom hvis ting kommer ut av kontroll..

Det virker som at de som spiller det Store Spillet ikke lenger bryr seg om at det er åpenbart at det som nå skjer er en del av et stort penge- og maktspill. Det begynner å bli så absurd og fryktinngytende at selv de mest uskyldige brikkene i spillet begynner a sette spørsmålstegn ved hva som foregår.  Spesielt fordi det er så mange selvmotsigelser og at selv de mest basale religiøse konsepter, som “Du skal ikke drepe”, som inntil nå har tjent til å manipulere folk blir ignorert.

Sannsynligvis har disse Topp Spillerne begynt å kjede seg siden de kan få alt de vil ha og spillet har begynt å miste sin spenning. 
Det de gjør da er å provosere ikke bare den motstrebende motstanderen, men også sine egne sjakksbrikker og den store massen av bønder. Og ja: Noen begynner å våkne opp på grunn av den livstruende situasjonen og starter å spørre.  For øyeblikket er de fleste tilfreds med å sette et lys i vinduet, ta på seg et hvitt skjerf, eller gå i et demonstrasjonstog.  Men flere og flere setter seriøse spørsmål ved det som skjer og søker etter bakgrunnsinformasjon og spør seg selv hva de kan gjøre for å endre nø av det.

Så hva kan en ‘bonde’ gjøre for å ha innflytelse på situasjonen I dette Store Spillet? Er det en måte å handle på en effektiv måte uten å være en hjelpeløs, manipulert dukke og en del av Spillet? 
Jeg er overbevist om at det er..

BeiYin
- -
Fortsettes...  Det store spillet 2.index articles  |  Easy form for comments  |  Comments on this article  |  links
index Peace page  |  BeiYin's poetry page  |  health page  |  FalconBlanco